Megosztás és nyomtatás

color #000000
color #000000

Használt vagy hulladékká vált elektronikus eszközök visszavétele

A dm Kft. a használt vagy hulladékká vált elektronikus/elektromos berendezéseket és izzókat üzleteiben visszaveszi, amennyiben azokat cégünk forgalmazza vagy a forgalmazott eszközökkel jellegükben és funkciójukban megegyeznek.

Tájékoztatás hulladékká vált vagy használt elektronikus/elektromos berendezés és izzók visszavételéről, átvételéről, gyűjtéséről és kezeléséről. 

Jelen tájékoztatás azokat a szabályokat foglalja össze, amelyek alapján a dm Kft. az elektromos/elektronikus berendezésekkel és izzókkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Kormányrendeletnek megfelelően – visszaveszi, átveszi, gyűjti a hulladékká vált, vagy használt elektronikus/elektromos berendezéseket és izzókat.

A tájékoztató tartalmazza a benne használt fogalmak magyarázatát, illetve kérdés – felelet formájában bemutatja az eljárási szabályokat, a felek jogait és kötelességeit.

I. Fogalom meghatározások
 

Átvételi hely: olyan, a gyártó, a forgalmazó által fenntartott gyűjtőhely, amely a Kormányrendeletben meghatározott gyártói kötelezettséggel érintett hulladék átvétele és azt követő gyűjtése céljából lett kialakítva; a dm Kft. esetében az átvételi hely a magyarországi dm drogéria üzleteket jelenti.

Elektromos, elektronikus berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, valamint legfeljebb 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőtől vagy elektromos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező vagy elektromos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is. A fentieknek megfelelően, többek között elektromos, elektronikus berendezés a következők:

• Elektromos légfrissítő, szúnyogirtó és párologtató készülékek
• Elektromos hajvágók, trimmerek és borotvakészülékek
• Elektromos gyantázó szettek
• Hajszárító és formázó készülékek
• Elektromos fogkefe és szájzuhany
• Led lámpás manikűrkészlet


Elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladéka: olyan hulladékká vált elektromos/elektronikus berendezés, amely a háztartásban képződik, továbbá amely kereskedelmi, ipari, intézményi vagy egyéb forrásból származik, ha jellegénél és mennyiségénél fogva az elektromos/elektronikus berendezések olyan hulladékához hasonló, amely háztartásból származik, továbbá az olyan hulladékká vált elektromos/elektronikus berendezés, amelyet feltehetően háztartások és egyéb felhasználók egyaránt használnak.

Gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse; a hasznosítási műveletek nem kimerítő listáját a Ht. 3. melléklete tartalmazza.

Hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles.

Hulladékká vált elektromos/elektronikus berendezés: a Ht. 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti hulladék, ideértve valamennyi alkatrészt, készülékrészt és fogyóanyagot, amely a berendezés részét képezi, amikor attól megválnak.

Ht.: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, amely a hulladékgazdálkodás legfontosabb szabályait tartalmazza.

Kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is.

Újrafeldolgozás: olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot termékké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel.

Történelmi hulladék: a 2005. augusztus 13. napján vagy azt megelőzően gyártott hulladékká vált elektromos/elektronikus berendezés.

Veszélyes hulladék: a Ht. 1. mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék (például a mérgező hulladék).
 

II. Tájékoztatás: kérdezz-felelek
 

Kérdés: Mi az az elektromos/elektronikai hulladék? 

Válasz: Amint arra a fogalom meghatározások között utaltunk, a már felesleges, elhasználódott, esetleg üzemképtelenné vált elektromos/elektronikai berendezéseket nevezzük elektromos/elektronikai hulladékoknak.

Kérdés: Minden elektromos/elektronikai hulladékot vagy ilyen használt berendezést visszavesznek a dm Kft. üzleteiben? 

Válasz: Nem, nem mindegyiket. A dm Kft. csak azokat az elektromos/elektronikai hulladékokat, használt berendezéseket, illetve azok alkatrészeit veszi vissza amelyeket:
a) A dm Kft. valamelyik üzletében vásároltak,
b) Nem a dm Kft. valamelyik üzletében vásároltak, - abban az esetben, ha a máshol megvásárolt berendezés a dm Kft. által forgalmazott elektromos/elektronikai berendezésekkel jellegében és funkciójában azonos. 
Gyakorlati példa: Máshol vásárolt, használt vagy hulladékká vált hűtőgépet, mosógépet nem veszünk át, mivel ilyen berendezéseket nem forgalmazunk.

FONTOS: Ha a visszahozott berendezés emberi egészségre, testi épségre vagy a környezetre súlyos veszélyt jelent a visszavételt megtagadjuk!

Kérdés: Milyen feltételekkel és hogyan válthatom be a hulladék vagy használt elektromos/ elektronikus berendezésért kapott vásárlási kedvezményt? 

Válasz: 

• Vásárlási kedvezmény kizárólag fogyasztó (természetes személy) részére jár.
• Vásárlási kedvezmény abban az esetben jár a visszahozott elektromos/elektronikai hulladékért, ha az nincs megbontva és tartalmazza a fő alkatrészeket.
• Egy visszahozott elektromos/elektronikai vagy izzó hulladékért cserébe egy, meghatározott összegű vásárlási kedvezmény adható.
• A kapott kedvezményt felhasználni csak új elektromos/elektronikai berendezés vagy izzó vásárlásakor lehet. Az kedvezmény csak a hulladék leadásának napján érvényes és csak abban az üzletben, ahol a hulladékot leadta.
• Egy berendezés megvásárlásához egy kedvezmény használható fel.
• A vásárlási kedvezmény összege nem áthárítható, készpénz belőle vissza nem adható! 

Kérdés: A dm Kft. határozza meg a vásárlási kedvezmény összegét?

Válasz: Nem, a vásárlási kedvezmény összegét a Kormányrendelet határozza meg.

Kérdés: Mekkora összegű vásárlási kedvezményre vagyok jogosult?

Válasz: A Kormányrendelet az egyes elektromos/ elektronikus berendezések és izzók esetében tartalmazza a vásárlási kedvezmény összegét.

Néhány, általunk is forgalmazott elektromos/elektronikai berendezés visszavételekor adható vásárlási kedvezmény összege:
• Elektromos légfrissítő, szúnyogirtó és párologtató készülékek:100 Ft
• Elektromos hajvágók, trimmerek és borotvakészülékek: 100 Ft
• Elektromos gyantázó szettek: 100 Ft
• Hajszárító és formázó készülékek: 100 Ft
• Elektromos fogkefe és szájzuhany: 100 Ft
• Led lámpás manikűrkészlet: 100 Ft
• Izzók: 50 Ft 

Az elektromos/elektronikai berendezések és izzók gyártói a fogyasztókat magyar nyelven tájékoztatják az egyes berendezésekben található veszélyes anyagokról és nem rendeltetésszerű használat esetén, azok káros hatásairól. A termék csomagolásáról szintén tájékozódhat arról, hogy az adott berendezés tartalmaz-e olyan alkatrészt, amely hulladékká válását követően veszélyes hulladéknak minősülne. 

Ezek a veszélyes anyagok – melyeket csak szakszerű hulladékkezelési eljárással lehet hasznosítani vagy ártalmatlanítani – súlyos környezetei kockázatot jelentenek. Környezetünk megóvása érdekében fontos, hogy az egyre növekvő mennyiségű hulladékká vált elektromos/elektronikai berendezéseket-, izzókat minél nagyobb arányban gyűjtsük vissza és megfelelően kezeljük.

A dm Kft. körültekintően kiválasztott, engedéllyel rendelkező partnerrel végezteti a hulladékkezelést. 

Tegyünk együtt környezetünkért!